Zagreb - Trnje - poslovni prostor za najam (22 m2) - Vukovarska

Trnje, Trnje
630 €

Najamnina

Zagreb - Trnje - poslovni prostor za najam (22 m2) - Vukovarska

Trnje, Trnje
630 €

Najamnina

Pregled

ID: 60541be48fc3b9001eb0854e

Vrsta nekretnine
Poslovni prostor
Soba
1
Kvadratnih metara
22 m2

Opis

Ured broj 6 (22,30 m2) za najam na 6. katu poslovne zgrade, Vukovarska.
 
Polog - u visini mjesečne rate
 
Mjesečni najam - 4720,35 + PDV (5900,44 kn)
 
Ured se može unajmiti kratkoročno, minimalno na mjesec dana, bez otkaznog roka i dugoročno.
 
U cijenu najma uključeni su troškovi grijanja, hlađenja, vode, struje, čistoće, zajednički troškovi zgrade, održavanje zajedničkih prostora, osiguranja, dviju recepcija, securitya, korištenje čajne kuhinje, neograničeno korištenje interneta žično i bežično čija je brzina 100 Mb/s preko optičke veze. U cijenu najma je uključeno i 20 sati gratis korištenja naših soba za sastanke po iznajmljenom uredu. Nakon isteka od 20 sati cijena najma soba za sastanke je za klijente koji imaju iznajmljen ured povoljnija za 25% naspram ostalih.
 
U cijenu najma nije uključena pretplata za fax i telefonski broj koja iznosi ukupno za dva broja 80,00 kuna + PDV i dnevno čišćenje ureda koje iznosi 10,40 kuna po m2 mjesečno + PDV. Trošak telefonskih impulsa samo prefakturiramo klijentu po cjeniku Iskon d.d. koji je naš pružatelj telefonske usluge. Naša centrala bilježi sve pozive tako da je moguće dobiti i ispise istih.
 
Ured je opremljen radnim stolovima, stolicama, ladičarima, kabinetima za spise, telefonima, dvostrukom foteljom za goste i multifunkcijskim uređajem s funkcijama printanja, kopiranja, skeniranja i faxa. Kod ulaska u ured klijent dobije novi toner za multifunkcijski uređaj, a kod prestanka najma je potrebno kupiti novi.
 
Korištenje ureda je dozvoljeno 0-24. Parkirna mjesta su u pravilu dostupna i cijena im je cca 80 eura + PDV.
 
Na ulazu u zgradu je prva recepcija na kojoj je osiguranje 0–24 sata, a na ulazu u naš prostor je druga recepcija i rado ćemo za vrijeme radnog vremena od 8-16 sati primiti i uputiti posjetitelje do ureda klijenta ili sobe za sastanke.
 
Svaki dan dostavljamo klijentima poštu u ured, a ako klijent nije u uredu (putovanje, godišnji i slično), poslat ćemo mu na mail obavijest o pošti koja je pristigla ili o klijentima koji su ga trebali, a prema želji ćemo poštu i skenirati i poslati na mail.
 
UOBIČAJENI UVJETI NAJMA:
 
* Ugovor na rok od minimalno godinu dana
* Plaćanje: 1 mjesec unaprijed
* Sigurnosni polog: 1 mjesečna najamnina
 
AGENT: Darko 095 351 2309 ili darko@zagreb4u.com
 
AGENCIJSKA PROVIZIJA OD NAJMOPRIMCA: 1 MJESEČNA NAJAMNINA + PDV
 
----------------------------------------------------------
 
Office number 6 (22.30 m2) for rent on the 6th floor of an office building, Vukovarska.
 
Deposit - in the amount of the monthly installment
 
Monthly rent - 4720,35 + VAT (5900,44 kn)
 
The office can be rented short-term, for a minimum of one month, without notice and long-term. The rental price includes the costs of heating, cooling, water, electricity, cleanliness, common building costs, maintenance of common areas, insurance, two receptions, security, use of kitchenette, unlimited use of internet wired and wireless whose speed is 100 Mb / s over optical connections. The rental price includes 20 hours of free use of our meeting rooms per rented office. After the expiration of 20 hours, the price of renting meeting rooms is 25% cheaper for clients who have a rented office compared to others.
 
The rental price does not include the subscription for fax and telephone number, which amounts to a total of HRK 80.00 + VAT for two issues, and daily office cleaning, which amounts to HRK 10.40 per m2 per month + VAT. The cost of telephone impulses is only pre-invoiced to the client according to the price list of Iskon d.d. which is our telephone service provider. Our exchange records all calls so that it is possible to get printouts of the same.
 
The office is equipped with desks, chairs, drawers, file cabinets, telephones, a double armchair for guests and a multifunctional device with print, copy, scan and fax functions. Upon entering the office, the client receives a new toner for the multifunction device, and when the lease is terminated, it is necessary to buy a new one. Use of the office is allowed 0-24.
 
Parking spaces are usually available and the price is about 80 euros + VAT.
 
At the entrance to the building is the first reception where the security is 0-24 hours, and at the entrance to our space is the second reception and we will be happy to receive and direct visitors to the client's office or meeting room during working hours from 8 am to 4 pm. We deliver mail to clients in the office every day, and if the client is not in the office (travel, annual, etc.), we will send him an e-mail notification about the mail that arrived or about clients who needed it, and if desired we will scan and send mail to mail.
 
USUAL CONDITIONS OF RENT:
 
* Contract for a minimum of one year
* Payment: 1 month in advance
* Security deposit: 1 monthly rent
 
AGENT: Darko 095 351 2309 ili darko@zagreb4u.com
 
AGENCY FEE FROM LESSEE: 1 MONTHLY RENT + VAT

Općenito

Vrsta
Poslovni prostor
Namjena poslovnog prostora
Ured
Etažnost
  • 1