Zagreb - Trnje - poslovni prostor za najam - Vukovarska

Trnje, Trnje
550 €

Najamnina

Zagreb - Trnje - poslovni prostor za najam - Vukovarska

Trnje, Trnje
550 €

Najamnina

Pregled

ID: 619f061bc9bdda02aec9a5fb

Vrsta nekretnine
Poslovni prostor
Kvadratnih metara
19 m2

Opis

Ured broj 1 (19,40m2) za najam na 6.katu poslovne zgrade, Vukovarska.
 
Polog - 4076,66 kune
Mjesečni najam - 4076,66 + PDV (5095,83 kune)
Trošak otvaranja - 1565,25 + PDV (1956,56 kune)
Ured je opremljen radnim stolovima, stolicama, ladičarima, kabinetima za spise, telefonima, dvostrukom foteljom za goste i multifunkcijskim uređajem s funkcijama printanja, kopiranja, skeniranja i fax. Kod ulaska u ured klijent dobije novi toner za multifunkcijski uređaj, a kod prestanka najma je potrebno kupiti novi.
Ured su odmah useljiv i dostupan 7/24/365.
U cijenu najma su uključeni troškovi grijanja, hlađenja, vode, struje, čistoće, zajednički troškovi zgrade, održavanje zajedničkih prostora, osiguranja, dviju recepcija, securitya, korištenje čajne kuhinje, neograničeno korištenje interneta žično i bežično čija je brzina 90 Mb/s preko optičke veze.
U cijenu najma je uključeno i 20 sati gratis korištenja naših soba za sastanke po iznajmljenom uredu.
U cijenu najma nije uključena pretplata za fax i telefonski broj koja iznosi ukupno za dva broja 80,00 kuna + PDV i dnevno čišćenje ureda koje iznosi 10,40 kuna po m2 mjesečno + PDV. Trošak telefonskih impulsa samo prefakturiramo klijentu po cjeniku Iskon d.d. koji je naš pružatelj telefonske usluge.
Naša centrala bilježi sve pozive tako da je moguće dobiti i ispise istih.
Na ulazu u zgradu je prva recepcija na kojoj je osiguranje 0 – 24 sata, a na ulazu u naš prostor je druga recepcija i rado ćemo za vrijeme radnog vremena primiti i uputiti posjetitelje do ureda klijenta ili sobe za sastanke.
Svaki dan dostavljamo poštu u ured, a ako klijent nije u uredu (putovanje, godišnji i slično) poslati ćemo mu na mail obavijest koja je pošta došla i rado ćemo je skenirati i poslati na mail. Također ćemo poslati obavijest mailom o posjetiteljima koji su ga trebali.
Parking je moguć u zgradi tik do naše u Green goldu, cijena je 650,00 + PDV.
 
UOBIČAJENI UVJETI NAJMA:
* Ugovor na rok od minimalno godinu dana
* Plaćanje: 1 mjesec unaprijed
* Sigurnosni polog: 1 mjesečna najamnina
 
AGENT: Darko 095 351 2309 ili darko@zagreb4u.com
 
AGENCIJSKA PROVIZIJA OD NAJMOPRIMCA: 1 MJESEČNA NAJAMNINA + PDV
 
 
Office number 1 (19.40m2) for rent on 6. floor of business building, Vukovarska.
 
Deposit - 4076.66 kuna
Monthly rent - 4076,66 + VAT (5095,83 kuna)
Cost of opening - 1565,25 + VAT (1956,56 kuna)
The office is equipped with work desks, chairs, drawers, file cabinets, telephones, a double guest armchair and a multifunction device with print, copy, scan and fax functions. When entering the office, the client receives a new toner for the multifunction device, and when the rental is terminated, it is necessary to buy a new one.
The office is immediately available and available 7/24/365.
Included in the price are the costs of heating, cooling, water, electricity, cleanliness, common building costs, maintenance of common areas, insurance, two reception, security, use of kitchenette, unlimited use of Internet wired and wireless with speeds of 90 Mbps via optical connections.
The rental price includes 20 hours of free use of our meeting rooms by rented office.
The rental price does not include a subscription for fax and phone number, which amounts to a total of two 80,00 kuna + VAT and a daily cleaning of the office, which amounts to 10.40 kuna per m2 per month + VAT. The cost of telephone impulses is only refacted to the client at the price list Iskon d.d. which is our provider of telephone services.
Our head office records all the calls so that it is possible to get the printouts of the same.
At the entrance to the building is the first reception where the insurance is 0 - 24 hours, and at the entrance to our room is the second reception and we will gladly receive and direct visitors to the office of the client or meeting room during the working hours.
We send mail to the office every day, and if the client is not in the office (travel, annual, etc.), we will send him an e-mail notification that the mail arrived and we will gladly scan and send it to the mail.
We will also send an email notification of the visitors who needed it.
Parking is possible in the building right next to ours in Green gol, the price is 650,00 + VAT.
 
USUAL CONDITIONS OF RENT:
* Contract for a minimum of one year
* Payment: 1 month in advance
* Security deposit: 1 monthly rent
 
AGENT: Darko 095 351 2309 ili darko@zagreb4u.com
 
AGENCY FEE FROM LESSEE: 1 MONTHLY RENT + VAT

Općenito

Vrsta
Poslovni prostor
Namjena poslovnog prostora
Ured
Etažnost
  • 1