Impressum

WORIG d.o.o.

Ilica 71
10000 Zagreb

e-mail: bok@najam.hr

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 081260985
OIB: 99040482941

IBAN: HR2424840081135126024 Raiffeisenbank Austria d.d.
Osnivački kapital 21.800,00 uplaćen u cijelosti

Član uprave: Nino Ćosić